Telif hakkı ve ticari markalar

www.ferrero.com.tr sitesinin (“Site”) mülkiyet hakları, tamamen Ferrero Çikolata ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ’ye (“Ferrero”) aittir ve site, bilgilendirme, iletişim ve eğlence amaçlarına yönelik olup, sadece kişisel ve ticari olmayan kullanımlar içindir.
Sitenin web sayfalarında gösterilen FERRERO şirketlerine ait ticari markalar, ürün ve tanıtım ticari markaları (ve bunların logoları da dâhil) ile bunlara ilişkin diğer tüm ayırt edici, belirleyici ya da temsili marka ve sloganlar (Ferrero Grubu Ticari Markaları), Ferrero Grubu Şirketinin özel mülkiyetinde olup, bunlar bu şirkete aittir; bunların her hangi bir amaçla ya da her hangi bir biçimde kullanılması ya da çoğaltılması kesinlikle yasak olup, uygun yasalar kapsamında yasal takibata tabidir.
Sitede gösterilen üçüncü kişilere ait ticari markalar, logolar ve karakterler, münhasıran bunların ilgili sahiplerine ait olup, tarafımıza kullanım konusunda izin verilmiş olup,: bunların her türlü çoğaltımı yasaktır.
Siteyi oluşturan web sayfaları ile bunların içerikleri (örneğin sayılanlarla sınırlı olmaması kaydı ile metin, görüntü, grafik ve sesler de dâhil olmak üzere), Ferrero’nun sahip olduğu telif hakkı kapsamında koruma altındadır ya da bunlar, usulüne uygun olarak kullanım izni verilmiş olan materyalleri içermektedir; bundan dolayı, bunların (kısmen ya da tamamen) her hangi bir biçimde ve her türlü araçla reprodüksiyonu, çoğaltımı, yayınlanması ve iletimi yasaktır.
Sitenin ya da sitenin her hangi bir bölümünün reprodüksiyonu, ticari amaçlarla satılamaz ya da dağıtılamaz.
Siteden materyal indirilmesine ancak site içinde yer alan uygun ifadeler kapsamında özellikle izin verilmiş ise mümkündür; kişisel ve ticari olmayan amaçlarla indirilmiş olan materyalin kullanımına ilişkin izin haricinde, diğer her türlü kullanım kesinlikle yasaktır. Sitede belirtilmiş olan her hangi bir husus, yukarıdaki paragraftaki haklarla koruma altında bulunan Ferrero şirketine ait Ticari Markaları, yazısı, görüntüleri, grafikleri, sesleri ya da diğer her hangi bir unsurun kullanılması hususunda açıkça ya da dolaylı biçimde üçüncü bir tarafa izin verildiği manasında yorumlanamaz.
Kullanıcıları tarafından Siteye gönderilen her türlü materyal, Siteye gönderilen materyalin tabi olduğu şartları düzenleyen özel Yönetmeliğe tabi olmaktadır; kullanıcıların, her hangi bir materyal göndermeden önce Yönetmeliği dikkatli bir şekilde okumaları önerilir.
Ferrero, Site içeriğinin seçiminde ve güncellenmesinde mümkün olan her türlü dikkati göstermektedir; ancak, Ferrero, her ne türden olursa olsun mevcut olmayan, eksik ya da hatalı bilgi ya da üçüncü kişiler tarafından siteye gönderilen materyallerle ilgili olarak her hangi bir sorumluluk kabul etmez.
Ayrıca, Ferrero, Siteye girmelerinden ya da girememelerinden ya da buna izin verilmesi halinde, Siteden materyal indirilmesi neticesinde, virüslerin kullanıcıların bilgisayarlarında yol açtığı zarar ziyan da dâhil, Kullanıcının ya da mallarının uğrayabileceği her türlü zarar ziyan ya da hasardan dolayı hiçbir sorumluluk üstlenmez.