İLETİŞİM POLİTİKALARI

Sanayileşmiş günümüz dünyasında ister kişisel ister çevresel nedenlerle olsun, gitgide hareketsizleşen hayat tarzlarının oluşması kısmen, doğrudan ya da dolaylı olarak aşırı yemeye bağlı çeşitli sağlık sorunlarının da görülme sıklığında bir artışa yol açmıştır.
Bizler de bu gelişmeler ışığında ürünlerimizin normal bir şekilde tüketilmesi halinde metabolizma üzerindeki etkilerini dikkatlice araştırdık.
İlgili düzenlemelere sıkı sıkıya bağlı bir şekilde gerçekleştirilen klinik deneylerin sonuçları ürünlerimizin ihtiva ettiği yağ, şeker ve tokluk hissi dengesinin insan sağlığına uygunluğu konusunda bizi bir kez daha temin etti.
Ancak genç ve çocuklar arasında dahi obezitenin sıklık oranı ve hızlı artışı bulunduğumuz pek çok ülkede bizi Avrupa Komisyonu Sağlık ve Tüketiciyi Koruma Genel Müdürlüğü ile birlikte imza attığımız EPODE projesi gibi gıda eğitim programlarını aktif olarak desteklemeye itti. Bunun yanı sıra, Media Smart gibi çocuklara reklam ve programlar arasındaki farkın öğretilmesini amaçlayan girişimlerde de yer alıyoruz.
Ferrero bütün bunlara ek olarak sorumlu reklam hareketinin de bir parçasıdır. Uluslararası Ticaret Odası (ICC) tarafından belirlenen öz-denetim kurallarına uymayı taahhüt eder.

Ferrero Grubu, 1 Ocak 2012’den itibaren reklam ve pazarlama aktivitelerinde özel ilkeler uygulamaya başlayacaktır. Detayların olduğu metine kurumsal websitemizden ulaşabilirsiniz >