Çevre & Enerji

Ferrero tüm dünyada çevre dostu yöntemler kullanmaya gayret etmektedir.
Bu amaçla:

- Faaliyette bulunduğumuz tüm alanlarda çevreye zarar vermeyen projeler ve programlar düzenliyoruz.
- Fabrikalarımızda enerjiyi, malzemeleri ve doğal kaynakları etkili bir şekilde kullanmaya çaba sarf ediyor bunu yaparken çevreye olan zararı ve atıkları en aza indirmeyi ve mümkün olan her durumda yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmayı hedefliyoruz.
- Suyun niteliğinin ve niceliğinin korunma altına alınmasının henüz çevresel bir problem olarak görülmediğinin ancak ilerleyen dönemde tüm tarımsal, ekonomik ve sosyal sistemin yüzleşmek zorunda kalacağı bir sorun olacağının bilincindeyiz. Bu yüzden su kaynaklarının etkin bir şekilde yönetimini destekliyoruz.
- Çevresel hedeflerimizi belirliyor ve kaydettiğimiz ilerlemeyi ölçme taahhüdünü veriyoruz.
- İş ortaklarımızı bu konuda bilgilendirmeyi hedefliyoruz ki bu sayede, kuruluşumuzun tüm kademesi yukarıda verilen ilkelere uyacaktır.
- Operasyonel tüm programlarda ve yeni yatırımlarda insan kaynağı, özel yetenekler,mevcut en yeni teknolojiler, en iyi altyapı ve finansal kaynakların sağlanması;
- Enerji tasarruflu ürün ve hizmetlerin satın almasının sağlanması;
- Enerjinin uygun ve verimli kullanımının arttırılması;
- Doğal kaynakların ve tüm malzemelerin verimli kullanılacağının garanti edilmesi;
- Doğru ve sorumlu su kullanımının sağlanması;
- Tüm depertamanlarda oluşan organik atıkların hayvan yemi yapılarak tekrar değerlendirilmesi;
- (Su,hava ve toprak) Çevreye salınım etkisi, nesnel ve öznel bir bakış açısıyla, mümkün olduğu kadar azaltılmalı ve önlenmeli;
- Çevre ve enerji hedeflerinin iş stratejileri ile bütünleşmesini garanti etmeli,
- Çevre ve enerji konularında etkili iç ve dış iletişim stratejisi kurmalıdır.
- Tüm bunların sistematik bir şekilde yerine getirildiğinden emin olmak için Şirketimiz ISO 14001:2004 doğrultusunda Çevre Yönetim Sistemini ve ISO 50001:2011 doğrultusunda Enerji Yönetim Sistemini uygulamaya koymuştur

Bu sistem sayesinde, Grup bünyesindeki tüm tesisler, çevreyi korumak için yerel kaygılarla birlikte küresel bir yaklaşımı benimsiyorlar.

KSS 2008-2009 Raporunun tamamını okuyun>
KSS 2009-2010 Raporunun tamamını okuyun >
Çevre ve Enerji Yerel Politikamıza buradan ulaşabilirsiniz >