19-11-2014

Ferrero palm yağı ilerleme raporu - Kasım 2014

Ferrero'nun Palm Yağı Bildirgesinin yayınlanmasından bir yıl sonra, Bildirgeyi tedarikçi tabanımız genelinde uygulama çalışmalarımız hakkında ikinci güncellemeyi sunmaktan memnuniyet duyuyoruz.

Bildirgemize doğru yolculuk
Ferrero ayrıştırılmış sertifikalı palm yağına bir kaç yıldır yatırım yapmaktadır. Güçlü, kamuya açık olarak temin edilebilir, zaman kısıtlamalı bir uygulama planı süresince, palm yağının, RSPO ayrıştırılmış tedarik zincirine uygun olarak izlenebilir olmasını gerektiren küresel, sorumlu bir palm yağı sağlama politikası çerçevesinde, tedarikçilerimizle yoğun bir şekilde çalıştık. Bu çığır açan seçim Ferrero'nun tedarikçilerimizle doğrudan temasta olma, yani satın aldığımız palm yağının tedarik zincirini güvence altına alma ve kaynağını bilme isteğinden kaynaklanmaktadır.

Bu özellik palm yağını satın aldığımız plantasyonlardaki belirli kriterlere istinaden bazı garantiler elde etmemizi sağlamıştır. Ayrıca ilerlemeci, sorumlu bir gıda şirketi olarak pozisyonumuzu güçlendirmemize yardım etmiştir.

Aralık 2013'den bu yana, dünya çapında satılan Nutella fiziki olarak %100 ayrıştırılmış RSPO sertifikalı palm yağı içermektedir. Eylül 2014'den bu yana, AB ve Avustralya'daki tüm Ferrero ürünleri de %100 ayrıştırılmış RSPO sertifikalı palm yağı ile üretilmektedir. 2014 yılı sonuna kadar, tüm Ferrero ürünleri %100 ayrıştırılmış RSPO sertifikasına sahip palm yağı içerecektir.

Ancak "sertifikalandırmanın ötesine" geçen bir istekle hareket ederek aşağıdaki hedefleri gerçekleştirmek istiyoruz:

1- Plantasyona kadar geriye dönük izlenebilirlik sağlamak, çünkü sertifikalandırma palm yağının onaylanmış plantasyonlardan geldiği konusunda güvence verse de, her plantasyon için bireysel olarak geriye dönük izleme yapmamaktadır.
2- Satın aldığımız palm yağının ormansızlaştırmaya yol açmadan, çalışanlara ve yerel toplumlara saygı ile ve küçük toprak sahiplerini dahil ederek üretildiğinden emin olmak.

Ve bu nedenden dolayı Kasım 2013'de, yukarıdaki hedefleri gerçekleştirmek amacıyla on kriter düzenleyen sorumlu kaynak kullanımı Bildirgemizi yayınladık.
Bildirgemize doğru yolculuğumuz işbirliklerimizden biridir: kar amacı gütmeyen küresel bir kuruluş olan ve ekiplerinin konuyla ilgili çalışmalarımızı desteklediği Orman Derneğinin (TFT) üyesi olmamızdan bu yana bir yıl geçti.
Ayrıca Kasım 2013'den bu yana yolculuğumuzda bize eşlik etmeleri için tedarikçilerimizle bire bir toplantılar düzenliyoruz.

İzlenebilirlik
Ferrero için, değişimi yönlendirmek ve güçlü sürdürülebilirlik hedefleri gerçekleştirmek bakımından İzlenebilirlik önemlidir. Bildirgemize uygun hareket etmek için gereken herhangi bir iyileştirmenin yapılması konusunda tedarikçilere yardım etmek amacıyla yetiştiricilik uygulamalarını değerlendirmemizi sağlar. Sertifikalandırma yoluyla gerçekleştirilen izlenebilirlik esasına göre, ekibimiz TFT ile birlikte tüm imalathanelerin ve bu imalathanelerin tedarikçisi olarak palm yağı aldığımız plantasyonların listesi dahil olmak üzere palm yağı tedarik zincirimizin tamamının haritasının çıkarılması yönünde çalışmıştır. Bu çalışma bugün plantasyona kadar %92 izlenebilirlik oranına ulaşmamızı sağlamıştır.
Mayıs 2014 tarihli son ilerleme güncellememizde belirtilen tedarik üssümüz halihazırda güncellenmektedir: Ferrero Malezya, Papua Yeni Gine ve Brezilya'da 37'ye varan sayıda imalathane ve 184 plantasyonla çalışmaktadır.

Bildirgemizin uygulanması: tedarikçi uygulamalarını değerlendirme ziyaretlerinin ana sonuçları

Plantasyonlar hakkında bilgi edinerek, tespit edilen plantasyon şirketlerinin ormanların korunması, turbalı topraklar ve diğer çevresel ve sosyal faktörler bakımından performans değerlendirmelerini yapabildik. Bu değerlendirme, ziyaret edilmesi gereken öncelikli tedarikçi ve plantasyonları - Bildirgemizle olan açığı kapatmak için potansiyel olarak öncelikli desteğe ihtiyaç duyanları- tespit etmemize yardım etti.
Ekiplerimiz , TFT'nin desteğiyle, dört tedarikçi grup şirketiyle birlikte (plam yağımızın %73'ünü satın aldığımız) Malezya Yarımadasında öncelikli imalathane ve plantasyonları ziyaret etmeye ve arazi değerlendirmeleri ve dokümantasyon doğrulaması yapmaya başladılar. Her bir ziyaretin sonunda, tedarikçilere Bildirgemizle ilgili olduğu tespit edilen her türlü sorun için tavsiyeler verilmekte ve her bir yetiştirici ile toplantı yapılarak zaman-kısıtlamalı bir uygulama planı geliştirilmekte ve tartışılmaktadır. Bu yapıcı diyalog yoluyla, Ferrero yetiştiricilerin kabul edilen zaman çerçevesi içerisinde uygulama planını gerçekleştirmelerini beklemektedir.
Satın aldığımız alanlarda genel olarak Bildirgemizi önemli ölçüde ihlal eden herhangi bir ihlal tespit etmediğimizi söylemekten memnuniyet duyuyoruz. Ancak, ziyaretlerin sonuçları küçük toprak sahiplerinin uygulamaları, küçük toprak sahiplerinin dahil olmaları ve parakuat kullanımı ile bağlantılı bazı sorunların ele alınması gerektiğini gösterdi. Her bir nokta için faydacı bir çözüm tespit etmek üzere bu sorunları yetiştiriciler ile görüşüyoruz.

Tedarik zincirimizde dönüşüme doğru

Yukarıda belirtilen sorunlar endüstri genelinde dönüşümü destekleme kararımızı güçlendirdi. Dolayısıyla, tüm tedarikçilerimizden Bildirgemizde düzenlenen kriterler üzerine kendi grup-çapında politikalarını koymalarını istiyoruz. Yetiştiricilerin sadece, Ferrero ile aynı yönde hareket eden şirketlerin ortak sesleri, TFT'nin desteği ve çeşitli STK'ların mesajları yoluyla tüm işlemlerinde kendilerinden izlenebilirlik talep eden, ormansızlaştırma ve istismar yapmamalarını isteyen piyasadaki küresel sürdürülebilirlik değişimini algıladıkları sonucuna ulaşıyoruz. Yetiştiricilerin bu piyasa sinyaline gösterdikleri reaksiyon bizi cesaretlendirdi ve yetiştiricilerin bu yönde ciddi şeklide çalıştıklarına inanıyoruz.

Sonraki adımlar
Halihazırda başlatılmış sürece (tedarikçilerin görevlendirilmesi, yetiştiricilik uygulamalarının iyileştirilmesi, grup politikalarının geliştirilmesi) ek olarak, müşterilerimize ve hissedarlarımıza Bildirgemizin sağlamlığı ve uygulanması konusunda güven verecek bir doğrulama aracı geliştirilmesi ihtiyacı olduğunun farkındayız. Gerçekten de, Bildirgemiz sertifikalandırmanın ötesine geçmektedir dolayısıyla tedarikçilerimizin Bildirgeye uyumunu ve kaydettiğimiz ilerleme hakkında şeffaf iletişim kurmalarını sağlamak için yenilik getireceğiz.
Ek olarak, Bildirgemiz yoluyla tedarik zincirimize daha fazla küçük toprak sahibi katmayı ve böylelikle bu yetiştiricilerin geçim kaynaklarını daha iyi bir şekilde desteklemeyi hedefliyoruz. Dolayısıyla tedarik zincirimize daha fazla sayıda küçük toprak sahibinin dahil olmasını sağlamak için stratejimizi gözden geçiriyoruz ve bu konudaki ilerlemeyi gelecek raporumuzda sunacağız.

İlgili bağlantılar:
Ferrero’nun birinci palm yağı ilerleme güncellemesi – Mayıs 2014
Ayrıca aşağıdaki siteleri ziyaret ediniz: www.tft-forests.org

17-10-2013

Ferrero hiç kimseye satılık değildir.

Ferrero hiç kimseye satılık değildir.

 Ferrero Grup İcra Kurulu Başkanı Giovanni Ferrero, şekerleme sektöründe yer alan bir başka Grup şirketinden teklif aldıklarına dair iddiaları kati surette yalanlar ve Ferrero’nun hiç kimseye satılık olmadığını teyit ederler.

read more

10-07-2013

Ferrero, kurumsal sosyal sorumluluk üzerine dördüncü raporunu sundu

Ferrero, kurumsal sosyal sorumluluk üzerine dördüncü raporunu sundu

Ferrero, dördüncü kurumsal sosyal sorumluluk raporunu 10 Temmuz’da Milano’daki ‘Il Sole 24 Ore’ isimli merkez ofisinde

read more

23-11-2012

Ferrero 3.Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporunu sunuyor

Ferrero 3.Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporunu sunuyor

Ferrero’nun 3.Kurumsal Sosyal Sorumluluk raporu online üzerinde farklı dillerde yayınlandı.

Raporun sunumu bugün İstanbulda resmi olarak İtalyan Büyükelçiliğinin konsolosluk binasında “Palazzo Venezia”’da gerçekleştirildi.

Rapor 2011 yılında Ferrero Grubun faaliyetlerinde sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik stratejisini yansıtıyor.

2013 yılı hedefleri ve uzun sureli 2020 hedefleri kapsamında ki konular özel kısımlar halinde Grup içindeki önemlerine ve paydaşların görüşlerine gore sıralanıp ele alındı.

Rapor Ferrero Grubun CSR Ofisi tarafından ;

- GRI Rehberi -Global Raporlama Girişimi
- ISO’ya

uyumlu olarak hazırlandı.

Ferrero Grup bu yıl, ilk kez, GRI kontrol ve GRI beyanı tarafından teyit edilen ve en yüksek sürdürülebilirlik derecesi olarak bilinen A+ derecesine erişmiştir.

Raporun bağımsız denetimi Deloitte tarafından gerçekleştirilmiştir.

Raporu internette www.ferrero.com web adresinde bulabilirsiniz.

Raporun Ingilizce versiyonu için, buraya tıklayınız >
Raporun Italyanca versiyonu için, buraya tıklayınız >

Yorumlarınız için e-mail adresi csr@ferrero.com

read more

28-01-2012

5 Şubat Dünya Nutella Günü

5 Şubat Dünya Nutella Günü

Dünya Nutella Günü'nü dev bir kahvaltı ile kutluyoruz! 05 Şubat 2012 Pazar günü saat: 10:00'da Cevahir'e gel. Dev kahvaltı masasındaki yerini al, Dünya Nutella Günü'nü birlikte kutlayalım.

Nutella Kahvaltının Yıldızı sizi bekliyor >

read more

haber arŞİvİ

2018

ocak

şubat

mart

nisan

mayıs

haziran

temmuz

ağustos

eylül

ekim

kasım

aralık