11-11-2013

Ferrero Palm Yağı Bildirgesi

Ferrero, çevreye ve palm yağı üreten ülkelerde yaşayan ve çalışan topluluklara fayda sağlayacak şekilde palm yağı sektörünün sürdürülebilir dönüşümüne liderlik etme konusunda önemli bir rolü olduğuna inanmaktadır. 2005 yılından bu yana Sürdürülebilir Palm Yağı Yuvarlak Masasının üyesiyiz (RSPO). Güçlü, kamuya açık olarak temin edilebilir, zaman kısıtlamalı bir uygulama planı süresince, palm yağının, RSPO ayrıştırılmış tedarik zincirine uygun olarak izlenebilir olmasını gerektiren küresel, sorumlu bir palm yağı sağlama politikası çerçevesinde, tedarikçilerimizle yoğun bir şekilde çalıştık. 2014 sonu itibariyle, yani orijinal planımızdan yaklaşık bir yıl önce, % 100 izlenebilir, ayrıştırılmış, RSPO onaylı palm yağı sağlama yolundayız.

Ancak Ferrero'nun sorumluluğu çalışanlarımızın ve tüketicilerimizin beklentilerini karşılamada sadece ilk adım olan belgelendirme ile kalmamaktadır.

Bu çerçevede, ormansızlaştırmanın başlıca sebeplerini ele almak ve çevrenin korunması, toplumun ihtiyaçları ve ekonomik fayda ve uygulanabilirlik arasında ideal bir denge yaratmak için işbu Ferrero Palm Yağı Bildirgesi yoluyla palm yağını sorumlu bir şekilde tedarik etme taahhüdümüzü güçlendirmeyi seçtik.

Palm yağı tedarikçilerimizin;
1. Küçük toprak sahipleri de dahil olmak üzere, tam olarak izlenebilir yağ sağlamasını
2. Yüksek karbon stoklu ormanlar açmamasını
3. Araziyi temizlemek için ateş kullanmamasını
4. Turbalı topraklara dikim yapmamasını
5. Yüksek Koruma Değeri olan alanları koruyarak orangutanları ve tehlike altındaki diğer türleri korumasını
6. Üretimlerinin sera gazı emisyonlarına ilişkin rapor düzenlemesini
7. Yerli ve yerel toplulukların Serbest, Önceden ve Bilgilendirilmiş rızası hakkı da dahil olmak üzere insan haklarına saygı duymasını
8. Çalışanların haklarını kabul etmesini, bunlara saygı göstermesini ve bunları güçlendirmesini
9. Parakuat kullanmamasını
10. Yolsuzluklar ile etkin bir şekilde mücadele etmesini sağlamayı taahhüt ediyoruz.

Bu taahhüdü nasıl yerine getireceğiz?

Ferrero işbu Palm Yağı Bildirgesinin hedeflerini karşılama konusunda tedarikçileri ile anlaşmaya varmıştır ve uygulanmasında tedarikçilerini destekleyecektir. Tedarikçilerimizi değerlendirmek, konuyla ilgili ilerlemeyi izlemek ve işbu Bildirgeye istinaden performansımız hakkında kamuya açık rapor sunmak üzere Orman Derneği (TFT) dahil olmak üzere STK ortaklarımızla birlikte çalışacağız.

Zaman Çizelgesi
Bildirge ilkelerini en kısa zamanda, yeri gelmişken belirtmek gerekirse 2015 sonuna kadar, karşılamalarını sağlamak için tedarikçilerimizi derhal görevlendireceğiz. Çoğu halihazırda bu ilkeleri üretimlerinde uygulamaktadır.

Raporlama
Her altı ayda bir ilerlemeler hakkında şeffaf ve kamuya açık rapor sunacağız.

Ayrıca www.tft-forests.org sitesini ziyaret ediniz.

Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki linklere başvurun:
hurma yağı
Ürünlerimizdeki hurma yağı

19-11-2014

Ferrero palm yağı ilerleme raporu - Kasım 2014

Ferrero palm yağı ilerleme raporu - Kasım 2014

Ferrero'nun Palm Yağı Bildirgesinin yayınlanmasından bir yıl sonra

read more

17-10-2013

Ferrero hiç kimseye satılık değildir.

Ferrero hiç kimseye satılık değildir.

 Ferrero Grup İcra Kurulu Başkanı Giovanni Ferrero, şekerleme sektöründe yer alan bir başka Grup şirketinden teklif aldıklarına dair iddiaları kati surette yalanlar ve Ferrero’nun hiç kimseye satılık olmadığını teyit ederler.

read more

10-07-2013

Ferrero, kurumsal sosyal sorumluluk üzerine dördüncü raporunu sundu

Ferrero, kurumsal sosyal sorumluluk üzerine dördüncü raporunu sundu

Ferrero, dördüncü kurumsal sosyal sorumluluk raporunu 10 Temmuz’da Milano’daki ‘Il Sole 24 Ore’ isimli merkez ofisinde

read more

23-11-2012

Ferrero 3.Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporunu sunuyor

Ferrero 3.Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporunu sunuyor

Ferrero’nun 3.Kurumsal Sosyal Sorumluluk raporu online üzerinde farklı dillerde yayınlandı.

Raporun sunumu bugün İstanbulda resmi olarak İtalyan Büyükelçiliğinin konsolosluk binasında “Palazzo Venezia”’da gerçekleştirildi.

Rapor 2011 yılında Ferrero Grubun faaliyetlerinde sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik stratejisini yansıtıyor.

2013 yılı hedefleri ve uzun sureli 2020 hedefleri kapsamında ki konular özel kısımlar halinde Grup içindeki önemlerine ve paydaşların görüşlerine gore sıralanıp ele alındı.

Rapor Ferrero Grubun CSR Ofisi tarafından ;

- GRI Rehberi -Global Raporlama Girişimi
- ISO’ya

uyumlu olarak hazırlandı.

Ferrero Grup bu yıl, ilk kez, GRI kontrol ve GRI beyanı tarafından teyit edilen ve en yüksek sürdürülebilirlik derecesi olarak bilinen A+ derecesine erişmiştir.

Raporun bağımsız denetimi Deloitte tarafından gerçekleştirilmiştir.

Raporu internette www.ferrero.com web adresinde bulabilirsiniz.

Raporun Ingilizce versiyonu için, buraya tıklayınız >
Raporun Italyanca versiyonu için, buraya tıklayınız >

Yorumlarınız için e-mail adresi csr@ferrero.com

read more

28-01-2012

5 Şubat Dünya Nutella Günü

5 Şubat Dünya Nutella Günü

Dünya Nutella Günü'nü dev bir kahvaltı ile kutluyoruz! 05 Şubat 2012 Pazar günü saat: 10:00'da Cevahir'e gel. Dev kahvaltı masasındaki yerini al, Dünya Nutella Günü'nü birlikte kutlayalım.

Nutella Kahvaltının Yıldızı sizi bekliyor >

read more

haber arŞİvİ

2018

ocak

şubat

mart

nisan

mayıs

haziran

temmuz

ağustos

eylül

ekim

kasım

aralık