DÜRÜSTLÜK VE CİDDİYET

Reklamlar dahil tüketicilerimizle olan iletişimimiz, ahlaki ve etik ilkelerimiz doğrultusunda insan onuru, aile ve çocuk değerlerine saygı çerçevesinde gerçekleştirilir. Bu tür iletişimlerle sağlıklı yaşam biçimi ve ürünlerin doğru kullanımı teşvik edilir.

Yerel, Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlara yönelik olarak yapılan savunmalarda her zaman bilimsel bilgilerden yola çıkılır ve entelektüel ve davranışsal bütünlük ilkesi olduğu kadar şeffaflık anlayışı da benimsenir.