ÇALIŞ, YARAT, VER

Kendimizi, ticari faaliyetlerin başladığı ilk andan itibaren Michele Ferrero tarafından ortaya atılan “Çalış, Yarat, Ver” sloganıyla ifade ediyoruz. Esas itibariyle, “göstermelik uygulamalardan” ziyade yaptığımız işte “etik değerleri” tercih ediyoruz.

Aynı felsefeyle şu zamana kadar ve bundan sonra da;

  • Ferrero Kuruluşu, kendini sosyal ve kültürel programlar aracılığıyla emekliye ayrılan çalışanlarıyla olan ilişkilerini korumaya ve faaliyette bulunduğu bölgelerdeki yerel topluluklarla olan bağlarını kuvvetlendirmeye adamıştır ve adayacaktır.
  • Ferrero Sosyal Teşebbüsleri” kapsamında gelişmekte olan ülkelerdeki toplulukların ve özellikle çocukların yaşam standartlarını iyileştirmek adına bu ülkedeki kaynaklar kullanılmış ve buralara yatırımlar yapılmıştır.
  • En başından beri, varlığımızın ve faaliyetlerimizin ayrılmaz bir parçası olarak tüm Ferrero Grubu her daim sosyal sorumluluk projelerinde yer almıştır ve alacaktır
Şirket İlkelerimiz, Uluslararası Çalışma Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü’nün ilgili teamülleri dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler sözleşmesinin (özellikle Küresel İlkeler Sözleşmesi ile Çocuk Hakları Sözleşmesi) ilgili hükümlerine uygundur.

Bu İlkeler, Şirketimizin Etik Kurallarının temelini oluşturur.