İŞ YÖNETİMİ İLKELERİ

Ferrero Grup İş Yönetim İlkeleri 2011 yılının Mayıs ayında kabul edilmiş ve ilk olarak 2011 yılının Haziran ayında ikinci KSS Raporunda yayınlanmıştır.

Bu İlkeler aracılığıyla Grup, tedarikçileri, ticari ortakları, temsilcileri, alt-yüklenicileri, dağıtımcıları, bayileri ve çalışanlarıyla Ferrero İlkelerini ve ayrıca ürünlerinin kalitesi ile ilgili üstün Ferrero Standartlarını paylaşmak hedefindedir.

İş Yönetimi İlkeleri, Ferrero Etik Kurallarına uygun olarak “işletmeler arası” ilişkilerde kullanılmak üzere uygulamaya konulmuştur. İş Yönetimi İlkeleri, 5 öncelik üzerine kuruludur. Bunlar;

1) Ürün kalitesinin ve güvenliğinin kusursuzluğu
2) İnsan Haklarına olan bağlılık
3) Çevreyi Koruma ve Çevresel Sürdürülebilirlik
4) Çalışma Ortamı Koşulları
5) Ticari Dürüstlük

İş Yönetimi İlkeleri, 2013 yılından önce başlatılacak olan ABCDE ( İşletme İlkeleri Diyalog Toplantısı) planı ve bağımsız kurumlar tarafından yapılan harici bir güvence yoluyla paylaşılacaktır.

İş Yönetimi İlkelerinin tam metnini indir >