TEMEL

TEMEL

“Umarım yenilikçi ürünler geliştirmemde bana yardımcı olan herkes, yeni şeyler öğrenmeye ve öğretmeye devam edebilecekleri kendilerine ait bir yere ve kaynaklara sahip olurlar”.

Emekliliği aktif hayatın sonunu çizen bir sınır olarak görmek gerçekten son derece yanlıştır. İhtimal o ki, günümüz toplumunun yaşlı insanlara olan tutumu, onların yıllar boyunca edindikleri deneyimleri ve manevi değerleri hiçe sayan materyalizm ve üretim kapasitesine dayanan zihniyetler sebebiyledir.

Bu temel mülahazalar beni ve ailemi Ferrero Grup bünyesinde bu değerlere sahip çıkmaya itmiştir; Bu karar bizi çalışanların emeğine, özverisine, sorumluluk ve aidiyet duygusuna saygı duyan bir vakıf kurmaya yöneltmiştir.

Michele Ferrero, Alba 28 Ekim 1983

VAKIF

VAKIF

“Çalış, Yarat, Ver”

Bunlar, Michele Ferrero’nun isteği üzerine 1983 yılında Alba’da kurulan Piera, Pietro ve Giovanni Ferrero Vakfı’nın rehber ilkeleridir.

Vakıf bitmek tükenmez bilmeyen bir gayret ve tutkuyla çalışmaktadır. Çalışmaları toplumsal dayanışma ve kültürü kucaklarken, insanların en iyi koşullarda olmasının altını çizmektedir.

Sosyal destek kapsamında, Ferrero Vakfı, en az 25 yıl boyunca sürekli olarak Grup için hizmet veren eski çalışanlarına sağlık ve sosyal yardım sağlamaktadır. Vakıf, eski çalışanları için ayrıca eğitim ve eğlence gibi girişimlerde de bulunmaktadır.

Diğer taraftan kültür sektörü, sergiler, seminerler, konferanslar ve toplantılar aracılığıyla sanat, bilim, tarih ve edebiyat alanlarındaki faaliyetleri desteklemektedir. Bir diğer özel hedefi ise, Macrino d'Alba, Elvio Pertinace, Beppe Fenoglio, Pinot Gallizio, Pietrino Belli, Roberto Longhi and Giuseppe Vernazza gibi Alba bölgesi veya Piedmont ile bağlantılı insanların ve çalışmalarının tanıtılmasıdır. İsimleri sayılan her bir şahıs bir serginin, bir toplantının veya bir yayının konusu olmuştur.

Daha fazla bilgi için:
www.fondazioneferrero.it   
 

ÇALIŞANLAR İÇİN

ÇALIŞANLAR İÇİN

Ferrero’nun kurumsallık yönü başından itibaren Şirketin kökenini ve öyküsünü yansıtan sağlam değerler üzerine inşa edilmiştir. Bu değerlere göre, insan doğal olarak Şirketin kalbindedir.

Bu bağlamda, Ferrero, çalışanlarının iyiliği ve refahı üzerine kurulu bir sosyal politika izlemektedir. İki anahtar ilk bu sürece rehberlik etmektedir: Şirketin kesintisiz büyüme hedefi ve çalışanların gelişimini artırma arzusu

Son yıllarda bu sosyal proje, Ferrero Fransa’da oldukça etkili hale geldi. Burada, çalışanlar için sosyal bir organizasyon geliştirilerek bu kapsamda çalışanların çocuklarının bakımı ile ilgili sorunlarda onlara yardımcı olmak maksadıyla kreş ve mini bir klüp açıldı.

Örneğin, Ferrero Meksika’da üniversite burs programı başlatılmıştır. Ekvator ve Arjantin’de çalışanlar süpermarketlerden indirimli alışveriş yapabiliyor. Ferrero Lüksemburg’da spor yapan çalışanlar için halı saha ve tenis kortu yapılmıştır.

Üstelik bunlar başlatılan girişimlerin yalnızca küçük bir kısmı!

KSS 2008-2009 Raporunun tamamını okuyun >
KSS 2009-2010 Raporunun tamamını okuyun >

SOSYAL GİRİŞİMLER

SOSYAL GİRİŞİMLER

Ferrero’nun Sosyal Sorumluluk Girişimleri planı, Grup’un etik ve sosyal misyon bildirisini bir parçasıdır. Bu projenin hedefi, Afrika, Asya ve Latin Amerika’daki temel sosyal haklardan mahrum bölgelerin kalkındırılması ve yaşam standartlarının yükseltilmesi arzusunun devam ettirilmesini sağlamaktır.

Kısacası, bu bölgelerde yapılanlar;

a. Bölgenin iklim koşullarına, yerel halkın besinsel ihtiyaçlarına ve düşük alım güçlerine uygun ürünlerin yetiştirilmesi hedefiyle yeni iş alanların oluşturulması

b. Özellikle bölgede yaşayan çocukların ve genç nüfusun sağlık ve eğitim ile ilgili yerel olarak başlatılan sosyal projelerde ortaya çıkan iş hacminin bir kısmının yatırımlarla desteklenmesi.

Ferrero Sosyal Sorumluluk Girişim tasarımı ilk olarak 2004 yılının Haziran ayında Kamerun’da başlatılmıştır. Diğer girişimler Güney Afrika ve Hindistan’da düzenleniyor. Sosyal Sorumluluk Girişimlerinin sağlam temelleri çoktan atılmış durumda. Bu girişimlerle bu bölgelerin zaman içerisinde mümkün olduğunca çok ilerleme kaydettiklerine şahit olmak ümit edilmektedir.

KSS 2008-2009 Raporunun tamamını okuyun>
KSS 2009-2010 Raporunun tamamını okuyun >