DEĞER YARATMAK İÇİN DEĞER PAYLAŞIMI

Ferrero Grup için, kurumsal sosyal sorumluluk terimi, insanlara ve yerel alana, yani çalışanlara ve eski çalışanlara, ailelere ve faaliyet gösterdiği yerdeki yerel topluluklara bakmaya her zaman hazır olduğu anlamına gelir. Bu sosyal sorumluluk ilkeleri Ferrero’nun Alba’daki ilk adımlarını atmasına rehberlik etti ve bugüne dek değişmeden kaldı.

Ferrero Grup’un sürdürülebilirliğe yaklaşımı günümüzde şirketin sosyal sorumluluk stratejisine dayanmaktadır: “Değer yaratmak için değer paylaşımı.”

Ferrero için, paylaşılan değer yaratımı tedarik zincirinin tüm stratejilerini etkileyen bir uygulamadır: bu uygulama, şirket tarihini yaratan ve sürdürmeye devam eden kişilere, yerel toplulukların desteğine, gençler ve onların aileleri arasında aktif yaşam tarzını desteklemeye, tüm sürdürülebilir çiftlik uygulamalarını ve çevreyi koruma ile ilgili olan güçlü taahhüdüne kadar gider.

Bizim kurumsal sosyal sorumluluk stratejimiz halihazırda iki ana başlığa bölünmektedir: İnsan ve Gezegen...

İNSAN

Ferrero’da, müşteri odaklılık yalnızca bir değer değil, ticari hedeflerin ötesinde giden sorumluluk anlayışı temelinde günlük olarak uyguladığımız bir şeydir. Bu sorumluluk, Ferrero’nun beslenme stratejisi, devam eden yeniliği, ürünlerinin kalitesi ve tazeliği, gıda güvenliği ve sorumlu ve şeffaf iletişim yoluyla gerçekleştirilmektedir. İlaveten, Ferrero mevcut ve eski çalışanlarının ve faaliyet gösterdiği yerdeki topluluklarda yaşayan insanların hayatlarına sürekli ilgi göstermektedir. Bu taahhüt aynı zamanda Afrika ve Asya’da faaliyet gösteren Ferrero Vakfı ve Michele Ferrero Girişimcilik Projesinin faaliyetleri vasıtasıyla da gösterilebilir. Grup ayrıca küresel Kinder + Sport "Hareketin keyfi" programı vasıtasıyla genç insanlara ve onların ailelerine seslenerek aktif yaşam tarzlarını teşvik etme taahhüdünü sürdürüyor.

GEZEGEN

Tüm tedarik zincirindeki faaliyetlerinin etkisini izlemek ve artırmak, ana ham maddelerinin sorumlu bir şekilde tedarik edilmesini sağlayarak tedarik zincirini ele alan Ferrero Group için bir önceliktir. İlaveten, Grup, mevcut en iyi teknolojileri kullanmak, enerji, malzeme ve doğal kaynak kullanımının verimli olmasını sağlamak ve su kaynaklarını sorumlu ve makul bir şekilde kullanmak suretiyle çevreye saygılı bir üretim yapmayı taahhüt etmektedir. Ferrero, bu sorumluluğu kabul ederek, ham maddelerden üretim tesislerine ve lojistiğe kadar, tüm tedarik zinciri boyunca çevre üzerindeki etkiyi azaltmayı güçlü bir şekilde taahhüt etmektedir.