Önemli Rakamlar

2015/2016’da Grubun büyümesi

KÜRESEL BİR GERÇEKLİK

Ferrero Grup’un ana şirketi olan Ferrero International S.A. 10.3 milyar euro tutarında bir iş hacmi ile 31 Ağustos 2016’da sona eren yıl itibarı ile Konsolide Finansal Tabloları onayladı. O tarihte, Grup, üçünün Michele Ferrero Girişimcilik Projesi kapsamında faaliyet gösterdiği 22 imalat tesisi ile dünya genelinde 86 iştirakını konsolide etmiştir. Grup’un ürünleri doğrudan ve yetkili distribütörler tarafından 170 ülkede mevcuttur. Küresel belirsizlikler ve endüstriyel zorluklar ve eğilimlerin yanında, 2015/2016 finansal yılı, dünya genelinde önemli bir büyüme ve yayılma sağlayabilen Grup için mükemmel bir yıl oldu. Aslında, Ferrero Grup, markalarındaki yatırımları artırırken yüksek seviyeli bir işletme geliri sağlayarak dahili Ar-ge faaliyetlerini güçlendirirken, satışlarda önemli bir artış gerçekleştirdi.

Giovanni Ferrero’nun CEO’su olduğu Grup, önceki yıla göre +8.2% oranında bir artış göstererek finansal yılı 10.3 milyar euro tutarında bir konsolide iş hacmi ile kapattı. Bu 9.5 milyar euro olarak rapor edildi. 

Bitmiş ürünlerin satışları Almanya, Polonya, İspanya ve Fransa gibi Avrupa pazarlarında artış gösterirken, satışlar İtalya’da sabit kaldı. Türkiye de önceki yıla göre net satışlarda önemli bir artış elde etti. Amerika kıtası ülkelerinde, ABD ve Meksika net satışlarda daha yüksek rakamlar kaydetti. Hindistan da geçen yıldaki pozitif trendi devam ettirdi.

İYİ ÜRÜNLER, İYİ SONUÇLAR

Bitmiş ürünlerin net satışlarında büyümeyi sağlayan ürünler başta NUTELLA®, Rocher, Kinder Surprise, Kinder Joy, Kinder Bueno ve Tic Tac oldu.
Grup’un 2015/2016 yılındaki ortalama iş gücü, özellikle Thorntons’un ilk tam konsolidasyonunun etkisiyle 2014/2015 yıllarındaki 25.784 çalışan sayısı artarak 29.206 oldu. 31 Ağustos 2016 itibarı ile çalışan sayısı 32.990 kişi olmuştur.

İYİLEŞME VE BÜYÜME

Grup, girişimcilik ve sosyal taahhütleri ve kurumsal stratejilerinin sürekli uygulanmasıyla uyumlu olarak fabrikalarını, tesislerini ve ekipmanlarını iyileştirmek ve geliştirmek için yatırım yapmaya bu yıl da devam etti. Anahtar kurumsal stratejiler ürünlerimizin kalite ve rekabet gücünde iyileştirmeler sağlarken, ürün tazeliğine, gıda güvenliğine ve çevreye de titizlikle dikkat edilmektedir ki bunlar Ferrero Grup’un taahhüt ettiği hususlardır.

Grup, 631 milyon euro (önceki yıldaki 646 milyon euro’ya nazaran) olan toplam sermaye yatırımı ile, üretim kapasitesini genişletmek yoluyla teknolojik gelişim stratejisini sürdürdü. Sermaye yatırımlarının toplam tutarının en önemli kısmı özellikle İtalya, Almanya, Polonya, Çin ve Hindistan’da endüstri ve imalat yatırımlarına (bir önceki yıldaki 557 milyon euro’ya kıyasla 552 milyon euro veya net satışların % 5.3’ü veya karşılık gelen net satışların % 5.8’ine) odaklandı.