Temel Değerler

Grubun sürekli taahhüdü

SADAKAT VE GÜVEN


Müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik daimi dikkatimiz, maksimum şeffaflık ve mükemmel kaliteden ilham alan şirket politikamıza dayanır.

Bizim müşterilerimize olan sadakatimiz ve onların ürünlerimizi her gün satın alarak ortaya koydukları güven, bizi çok memnun eden uzun süreli ilişkinin temelidir.

Şirket pratiklerimiz, Grup'ta ve bunun yanı sıra günlük olarak ilişki kurduğumuz tüm sivil toplum paydaşlarında çalışanlar arasında karşılıklı güvene, tam adanmışlığa ve şeffaflığa dayanır.

SAYGI VE SORUMLULUK

Eşit muamelede bulunma ilkesi temelinde, insan kaynaklarının profesyonel ve kişisel gelişimini teşvik ediyoruz. Bu aynı zamanda faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki yerel topluluklarla olan bağlarımızı güçlendirmektedir.

Tüm Grup Şirketlerimizde, işe alımın ilk aşamasından başlamak suretiyle istihdam uygulamalarımızda her tür ayrımcılıktan kaçınmayı taahhüt ediyoruz. İstihdam stratejimizin ilk hedefi mesleki büyüme ve hak tanıma ilkelerinden ilham alarak uzun süreli ilişkiler tesis etmektir.

Çalışanlarımıza sendikalara üye olma özgürlüğü tanıyor ve sözleşmeyle ilgili konularda birliklerin rolünü tanıyoruz.
İnsan sağlığının korunması ve çevreye saygı bizim operasyonel uygulamalarımızın temelidir. Tesislerimizi, yenilenebilir kaynakların kullanımı da dahil olmak üzere su, enerji, ham madde ve diğer malzemeler gibi sürdürülebilir kaynaklar kullanarak yönetiyoruz. Özellikle emisyonları azaltarak, atıkları kaldırarak ve atık ürünleri doğru bir şekilde idare ederek çevre üzerindeki her tür etkiyi azaltmaya gayret ediyoruz.

Ferrero Grup şirketlerinin faaliyet gösterdiği her yerde, insan haysiyetinin korunmasının yanı sıra insan haklarına mutlak ve koşulsuz olarak saygı duyulmasını destekliyoruz.

Kendi etki alanımız ve tüm üretim zincirimizde, belirli hukuki araçlar ve yerel topluluklarla yakın ilişkiler kurarak, çocuk emeğinin ve zorla çalıştırmanın ortadan kaldırılmasına destek veriyoruz.

BÜTÜNLÜK VE İTİDAL

Reklam da dahil olmak üzere tüketicilerle olan ilişkilerimiz, ahlaki ve etik ilkelerimiz doğrultusunda, insan haysiyeti değerlerine, aileye ve çocuklara saygı göstermektedir. Ürünlerin doğru kullanılması ve sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik etme temeline dayanırlar.

Bizim Uluslararası, Ulusal ve Yerel Kurumlara yönelik savunma uygulamalarımız sağlam bilimsel bilgiye dayanır ve daima entelektüel ve davranışsal bütünlükten ve şeffaflıktan ilham almaktadır.

KALİTE, ARAŞTIRMA VE YENİLİK İÇİN TUTKU

Amacımız, yenilikçi araştırma ve üretim süreçlerini geliştirmenin yanı sıra kendi teknolojilerimizi de kullanarak benzersiz ürünler yaratmaktır. Bizim için, bu yolculuğu ilginç kılan taraflar, araştırma tutkusu, önceden var olan paradigmaları kırma arzusu ve geleneksel disiplinlerden uzakta yeni yerler keşfetmektir.

Ham maddelerimizin organoleptik ve besinsel özelliklerini korumak amacıyla, kalite ve izlenebilirlik prosedürlerini, konsolide ediyoruz.

Başarının temel bir unsuru, kökeni, hasat edilmesi ve imal edilmesi ile ilgili sıkı bir ahlaki kurala tam saygı göstermek suretiyle, en yüksek kalitedeki ham maddelerin dikkatle seçilmesidir.

Beslenme ve fiziksel aktivite gibi konulara büyüyen ilginin genel bağlamında, araştırma stratejimizi ve üretim yatırımlarımızı, besin değerleri ve porsiyonları bakımından dikkatlice geliştirilmiş yüksek kaliteli ürünlerin yaratılmasına odaklıyoruz; bu sayede bunlar, çocukların ve ailelerin ihtiyaçlarına özel bir dikkat göstererek dengeli bir diyete entegre edilebilir.

GİRİŞİMCİLİK

Girişimcilik, sonuçları maksimize etmek için kişiyi kendi inisiyatifine göre hareket etmeye iten, girişim ve girişimcilik terimlerini kapsayan bir değer olan “inisiyatif” kelimesi ile ilişkilendirilebilir.

Parlak bir strateji ile başarı arasındaki fark, net bir vizyon oluşturmanıza, yatırımlarınızda proaktif olmanıza, zamanında teşebbüste bulunmanıza ve icraatınızda mükemmel olmanıza bağlıdır.

Ferrero Grup, sağlam ve köklü “yaparak öğrenme” kültürü sayesinde böylesi bir başarıyı yakalamıştır. Ferrero modelindeki sürdürülebilirliğin önemli bir unsuru, “değer yaratmak”tan “yaratımın değerine” kadar bize rehberlik eden ürün, pazarlar ve tüketicilerin zaman içindeki bilgi ve becerilerinin birikmesidir.

Gelişime olan inançla ve bugünden daha iyi bir yarın öngörme yeteneği ile canlandırılmış büyük kolektif bir varlık. Dünyanın her zaman başarı ve doğruluğu arzulayanların ve sürekli olarak mükemmelliği arayanların kontrolünde olmasının nedeni budur.

ÇALIŞ, YARAT, BAĞIŞLA - FERRERO VAKFI


Kendimizi şu motto ile tanımlıyoruz. Michele Ferrero tarafından iş takibinin başlangıcında tasarlanan ve tanıtılan “Çalış, yarat, bağışla”. Esas olarak, “görünüşün uygulanması” üzerinde “yapmanın etiği”ni uygulamaktayız.

Bu aynı felsefe ilham kaynağıdır ve halen şundan ilham almaktadır:
  • Grubun sosyal ve kültürel faaliyetlerle kendi emeklileriyle ilişkilerini sürdürmeye ve bulunduğu yerlerdeki yerel topluluklarla ilişkilerini güçlendirmeye kendini adayan Ferrero Vakfı;
  • Çocuklara özellikle önem vererek gelişmekte olan ülkelerdeki toplulukların yaşam şartlarını iyileştirmek için yatırımlara ve türetilen kaynakların kullanılmasına dayalı;
  • Başlangıçtan beri kendimiz olma ve çalışma yolumuzun ayrılmaz bir parçası olarak, sürekli olarak sosyal sorumluluk faaliyetlerine dahil olan tüm Ferrero Grubu.