KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

Yürürlük Tarihi: 17/05/2017

1. Veri Kontrolörü ve Veri Koruma Sorumlusu

Ferrero Türkiye Çikolata ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi (“Ferrero,” “biz” veya “bizler”) gizliliğinize saygı gösterir ve bu siteyi, ilgili mobil siteleri ve bunlar üzerinden erişilen herhangi bir mikrositeyi (Ferrero adına genellikle veri işleyicisi olarak faaliyet gösteren üçüncü bir tarafça idare edilen siteler) (her biri “Site” ve hepsi birlikte “Siteler” olarak anılacaklardır) ziyaretiniz esnasında ve sonrasında gizliliğinizi korumayı taahhüt ederiz. Bu bağlamda Ferrero veri kontrolörü (“Veri Kontrolörü”) olarak hareket etmektedir. Bu Kişisel Verilerin Korunması Politikası (“Kişisel Verilerin Korunması Politikası”) Siteler aracılığı ile toplanan bilgiler ve bizlerin bu bilgileri kullanmasına ilişkin uygulamaları açıklamaktadır. İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası yalnızca Siteler aracılığı ile toplanan bilgilere uygulanmaktadır ve Facebook®, Twitter®, YouTube® ve diğer üçüncü taraf ve sosyal medya web siteleri de dâhil olmak, ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere diğer kaynaklardan toplanan bilgilere uygulanmamaktadır. Lütfen Ferrero’nun, Ferrero Group içindeki diğer Ferrero şirketleri tarafından yönetilen herhangi diğer web sitelerinden sorumlu olmadığını göz önünde bulundurunuz. İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikasının herhangi bir koşulunu kabul etmemeniz hâlinde lütfen bu Siteyi (Siteleri) kullanmayınız veya bize herhangi bir kişisel bilginizi vermeyiniz.

Ferrero aşağıdaki e-posta adresinden bağlantı kurabileceğiniz bir veri koruma sorumlusu görevlendirmiştir: privacy.tr@ferrero.com

2. İşlenen veri türleri

Bu Site aracılığı ile sizin hakkınızdaki belirli kişisel verileri toplamakta ve saklamaktayız. (örneğin, isim, kimlik numarası, konum verileri, çevrimiçi kimlik veya fiziksel, fizyolojik, genetik, fikri, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğe ilişkin bir veya daha fazla unsur gibi bir tanımlayıcı aracılığıyla doğrudan veya dolaylı olarak size tanımlayan bilgiler; (“Kişisel Veriler”)).

Belirli durumlarda, örneğin tarafımızdan sunulan ürün ve hizmetleri satın almak için sipariş formunu kullandığınızda, yorum veya sorularınızı ilettiğinizde, bilgi talep ettiğinizde, bir promosyona, yarışmaya veya çekilişe katıldığınızda veya Sitenin diğer özelliklerini ya da fonksiyonlarını kullandığınızda sizden Kişisel Verilerinizi iletmenizi isteyebiliriz. Ferrero, Sitelerimizi ziyaret etmeniz sırasında web sitesinin işletilmesi için kullanılan ve Internet iletişim protokollerinin kendi içinde var olan aktarımlarca (örneğin IP adresleri) alınan, bilgi sistemleri ve programlar tarafından toplanan bazı Kişisel Veri unsurları dışında size ait Kişisel Verileri, bunları gönüllü olarak vermediğiniz takdirde toplamamaktadır, ve Sitemiz aktivitelere katılmanız için gerekli olanlar dışında daha fazla bilgi talep etmemektedir. Kişisel Verilerinizi vermeyi tercih etmemeniz durumunda (bir web sitesini ziyaret etmeniz sırasında tipik olarak Internet iletişim protokolleri tarafından kullanılmak üzere toplanan Kişisel Veriler dışında), yine de Sitelerimize erişebilirsiniz, ancak bu durumda belirli promosyonlara katılamaz, Sitenin belli işlevlerini kullanmak için bir kullanıcı kimliği oluşturamaz, bir hizmeti etkinleştiremez veya kullanamaz, sipariş emri veremez, ya da ürün bilgilerini alamazsınız.

Sitenin belirli sayfaları, kullanıcı ismi/kimliği veya e-posta adresi ve şifre ve diğer bilgileri girerek ya da Facebook®, Google+® ve Yahoo® gibi mevcut sosyal medya kimlik doğrulama yöntemlerinden birini kullanarak kendi kullanıcı kimliğinizi oluşturmanıza izin vermektedir. Eğer mevcut sosyal medya kimlik doğrulama araçlarından birindeki hesabınızı kullanarak kullanıcı kimliği oluşturmayı seçtiyseniz bize, kamuya açık olan veya kamuya açık hale getirdiğiniz Kişisel Verilerinize (örneğin isim, kullanıcı kimliği, profil resmi) ve Sitenin erişmesine “İzin” verdiğiniz bilgilerinize erişme iznini vermiş olursunuz. Dolayısı ile, sosyal medya seçeneklerinden biriyle giriş yaptığınızda, erişilebilir bilgilerinizi almak için bize de izin vermiş olursunuz. Sizlere ilgili üçüncü-şahıs gizlilik politikalarını okumanızı ve kimlik doğrulama için seçtiğiniz yönteme ilişkin koşul ve şartları incelemenizi öneririz.

Buna ek olarak, bir Siteye bağlandığınızda, aygıtınıza özel reklâmlar göndermemize olanak veren tanımlayıcıların da dâhil olduğu bazı Kişisel Verilere (örneğin IP adresi, satın alma tercihleri, profil özellikleri) ve yanı sıra “çerez” kullanımı ve diğer izleme teknolojileri aracılığı ile toplanan ve depolanan ve herhangi bir bireyi tanımlamayan Kişisel-Olmayan Verilere (“Kişisel Olmayan Veriler”, örneğin internet tarayıcısı tipi) erişmemiz için de izin vermiş olursunuz. Yanı sıra reklam ortakları ve analiz sağlayıcıları gibi diğer taraflar da sizin çevrimiçi faaliyetleriniz hakkında zaman içinde ve Siteler arasındaki dolaşımınız aracılığıyla, sizin açık rızanız doğrultusunda bilgi toplayabilirler. Bu bilgiler Siteyi güncellememizde bize yardımcı olmaktadır, böylelikle ziyaretçilerimiz açısından ilginç olmaya devam eder ve ziyaretçinin ilgilendikleri doğrultusunda düzenlenen içerikleri kapsar. Eğer çerezleri devre dışı bırakırsanız, Site ziyaretinizi en uygun şekle getirmemiz ve Sitedeki bazı özellikleri kullandırmamız mümkün olmayabilir.


3. Amaçlar, işlemlerin yasal dayanağı ve kişisel verilerin sağlanamamasının olası sonuçları

Kişisel Verilerinizi bir Siteye verdiğinizde, Kişisel Verilerin kullanılmasını, toplanma amaçları ile ve bu Kişisel Verilerin Korunması Politikasının koşulları doğrultusunda sınırlandırmaktayız. Kişisel Verilerinizin kullanımına aşağıdakiler dâhildir:

A. Herhangi bir anlaşma yapılmadan önce talebiniz üzerine gerekli adımların atılması (örneğin sorularınızın ve yorumlarınızın cevaplandırılması; taleplerinizin yerine getirilmesi; bir Sitedeki faaliyetlerinize ilişkin iletişime geçilmesi );
B. Taraf olduğunuz bir anlaşmanın ifa edilmesi (örneğin bir Sitedeki belirli alanlara ve özelliklere erişiminizin sağlanması; bir Sitede sunulan alışveriş veya ticari hizmetlere ilişkin siparişlerinizin yerine getirilmesi; müşteri hizmetlerinin sağlanması);
C. Şüphelidolandırıcılıkların, tacizlerin, fiziksel tehditlerin veya herhangi kanun, kural ya da yönetmelik ihlallerinin, bir Sitenin kuralları ya da politikalarının veya üçüncü şahıs haklarının araştırılması; veya uygunsuz olarak nitelendirdiğimiz herhangi bir şüpheli yönetimin incelenmesi;
D. Ferrero’nun tabi olduğu bir yasal yükümlülüğe uyulması (örneğin yasaların, yönetmeliklerin veya mahkeme kararlarının gerektirdiği açıklamalar);
E. Yasal işlemlerin yapılması amacıyla ya da bunlarla bağlantılı olarak yasal hakların uygulanması, savunulması veya tesis edilmesi;
F. Uygun yasal zeminler doğrultusunda otomatik olarak (operatör olmaksızın yapılan aramalar) veya otomatik olmayan (geleneksel posta ile veya operatör aracılığı ile yapılan aramalar) elektronik araçlar aracılığıyla (SMS, e-posta, sosyal network) reklâm veya doğrudan satış materyallerinin gönderilmesi ya da Pazar araştırmalarının yürütülmesi, veri analizlerinin yapılması veya ticari iletişimlerin iletilmesi;
G. Kişisel Verilerinizin seçilen üçüncü taraf reklâm ortakları ile ve kendi pazarlama amaçları için uygun yasal zeminler doğrultusunda paylaşılması;

Yukarıdaki A’ dan E’ye kadar sıralanan maddelerin amaçları doğrultusunda Kişisel Verilerin sağlanması isteğe bağlıdır, ancak, bu tür verilerin sağlanmasının reddedilmesi Ferrero’nun sizinle bir anlaşma yapmasını, taleplerinizi cevaplandırmasını, sipariş emirlerinizi yerine getirmesini ve Ferrero’nun tabi olduğu yasal yükümlülükleri yerine getirmesini engelleyebilir.

Yukarıdaki F ile G maddeleri arasındaki kısımlarda belirtilen amaçlar doğrultusundaki Kişisel Verilerin sağlanması da isteğe bağlıdır; bu tür Kişisel Verilerin verilememesi veya özel durumunuz ile ilgili veri işlemlerinin uygun zeminlerde gerçekleştirilmesine itiraz edilmesi Ferrero’nun reklâm veya doğrudan satış materyallerini göndermesini, ya da Pazar araştırmasını yürütmesini, veri analizlerini gerçekleştirmesini yada ticari iletişimleri iletmesini ve/veya Kişisel Verilerinizi seçilen üçüncü-şahıs reklâm ortakları ile kendi pazarlama amaçları doğrultusunda paylaşmasını engelleyebilir. Böyle bir durumda yine de sizinle idari amaçlar doğrultusunda, örneğin bir sipariş emrinin onaylanması veya yaptığınız taleplere ilişkin daha sonraki talepleriniz için bağlantı kurabiliriz.

4. Alıcılar

Kişisel Verileriniz yukarıdaki amaçlar ile yakından bağlantılı olarak yalnızca aşağıdakilere açıklanabilir:
- siparişlerin yerine getirilmesi, paketlerin teslimi, posta ve e-posta gönderimleri, tekrarlayan bilgilerin müşteri listelerinden çıkartılması, verilerin analiz edilmesi ve pazarlama yardımının sağlanması, kredi kartı ödemelerinin işlenmesi ve müşteri hizmetlerinin sağlanması amacıyla gerekli olan ve veri işleyicisi olarak genellikle Ferrero adına Kişisel Verileri işleyenlere
- Ferrero tarafından Kişisel Verileri işlemesi için yetkilendirilen ve uygun yasal gizlilik yükümlülüğü altındaki kişilere (Ferrero çalışanları)
- yürürlükteki yasaların bu şekilde gerektirmesi durumunda veya iyi niyet inancı ile yasa uygulayıcı acentelere ve kamu yetkililerine(örneğin kanun hükümlerine veya Ferrero’ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; Ferrero ve bu Sitenin haklarını veya mülkiyetini korumak ve savunmak; veya, Ferrero kullanıcılarının kişisel güvenliğini, Sitelerini veya kamuyu korumak için zorlayıcı koşullar altında görevini yapmak için)
- Yalnızca uygun yasal zeminler doğrultusunda ve kendi amaçları için üçüncü kişi ticari ortaklara,


5. Kişisel Verilerin yurtdışına aktarılması

Ferrero Kişisel Verilerinizi şu ülkelere aktarabilir: Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri

6. Saklama

Ferrero Kişisel Verilerinizi yalnızca yukarıdaki madde 2’de tanımlanan amaçlara erişmek için gerekli olan süre boyunca işleyecektir. Madde 2.F ve 2.G’de tanımlanan amaçlar ile ilgili olarak Kişisel Verileriniz, bunların işlenmesine yönelik itiraz hakkınızı kullanıncaya veya kısıtlayıncaya dek işlenecektir. Yukarıdakilerden ayrı olarak Ferrero, Kişisel Verilerinizi yürürlükteki veri koruma kanununa uygun olarak gerekli olan veya izin verilen süre boyunca saklayacaktır.

7. Haklarınız

Ferrero, yürürlükteki kanuna uygun olarak ve burada izin verildiği kapsamda, Ferrero’dan Kişisel Verilerinize erişmeyi veya düzeltilmesini ya da silinmesini talep etme veya Kişisel Verilerinizin işlenmesini kısıtlama ya da bu işleme faaliyetine itiraz etme ve yetkili denetim makamına şikayette bulunma haklarına sahip olduğunuzu bildirir. Bunun yanı sıra Kişisel Verilerinizin açıklandığı veya açıklanacağı alıcıları veya alıcı kategorilerini özellikle de yurtdışındaki alıcıları bilme hakkına sahipsiniz.
Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında sahip olduğunuz haklar ise aşağıdaki gibidir:
a) Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) Az önce bahsedilen (d) ve (e) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h) Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınınızın giderilmesini talep etme.

8. Diğer Sitelere Bağlantılar

Bir Site, Ferrero’ya ait olmayan, Ferrero tarafından işletilmeyen veya sürdürülmeyen diğer web sitelerine yapılan bağlantıları içerebilir. Bir Siteden ayrıldığınızda, ziyaret etmiş olduğunuz her bir web sitesinin koşul ve şartlarını ve gizlillik politikasını okumalı ve dikkate almalısınız. Yanı sıra bağımsız olarak bizim Sitelerimizden biri olarak görünen veya böyle olduğunu iddia eden herhangi bir web sitesinin (e-posta aracılığı ile bağlanılanlar da dâhil) güvenilirliğini değerlendirmelisiniz. Bir Sitede mevcut olabilecek herhangi bir bağlantı, aksi açıkça belirtilmediği takdirde kontrolümüz altında değildir, tarafımızdan tavsiye edilmemektedir veya onaylanmamaktadır ve bu web siteleri veya içerikleri, ürünleri, hizmetleri ya da gizlilik politikaları bizimle bağlantılı değildir. Bazı web sitelerinden materyal indirilmesi fikri mülkiyet haklarının ihlâl edilmesi riskini taşıyabilir veya bilgisayar sisteminize virüs bulaştırabilir.

9. Çocukların Gizliliğinin Korunması

Ferrero çocukların gizliliğinin korunmasını ciddiye almaktadır. Siteleri aşağıda belirtilen yargı çevrelerinde yürürlükte bulunan tüm kanunlara uygun olarak işletmekteyiz. Yasal olarak on altı (16) yaşının altında olan, veya yürürlükteki yasalarca izin verilmesi durumunda on üç (13) yaşın altındaki kişilerin Kişisel Verilerini toplamamaktayız. On altı (16) yaşın altında, veya yürürlükteki yasalarca izin verilmesi durumunda on üç (13) yaşın altında olan çocukların herhangi bir Kişisel Verisini Siteye vermeden önce velisinin/vasinin onayını almış olmaları gereklidir. Toplama sırasında kullanıcının bu yaşın altında olduğunu saptamamız hâlinde o kişinin Kişisel Verilerini velisinin/vasinin onayı olmadan kullanmamakta veya veri işlemeyi sürdürmemekteyiz. Ancak bu tür bir onay olmaksızın çocuk belirli aktivitelere de katılamayabilir. Bir veli/ vasi “Kişisel Bilgilerinizin Yönetilmesi” kısmında listelenen seçeneklerden birini kullanıp bizimle bağlantıya geçerek çocuğunun Kişisel Verilerinin toplanmasını veya kullanılmasını inceleyebilir, iptal edebilir, değiştirebilir veya daha başka verilerin toplanmasını veya kullanılmasını reddedebilir (lütfen çocuğun ismini, adresini ve e-posta adresini veriniz).

10. Güvenlik Uygulamaları

Kişisel Verilerinizin güvenliği bizim için çok önemlidir. Topladığımız bilgileri korumak için uygun fiziksel, elektronik ve idari prosedürleri işleme almaktayız. Bununla birlikte, internetin kendi içinde var olan açık yapısı nedeni ile sizinle bizim aramızdaki iletişimlerin veya bir Sitede depolanan bilgilerin veya sunucularımızın bilgisayar korsanları gibi üçüncü tarafların yetkisiz erişimlerine karşı tamamen güvenli olduklarını garanti edememekteyiz. Bir Siteyi kullanmanız, bu tür riskleri üstlendiğinizi göstermektedir. Herhangi bir kayıp, yetkisiz erişim, kötüye kullanım veya Siteye sunmuş olduğunuz bilgilerdeki herhangi bir değişiklik sebebiyle uğradığınız herhangi bir zarara (herhangi veya tüm direkt, özel, dolaylı, bağlı veya cezai kayıplar veya diğer her tür zararlar, gerek sözleşmesel (esastan ihlal dahil), haksız fiil (ihmal dahil) gerekse bunlar dışında kalanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), ilişkin hiçbir yükümlülük ve sorumluluğu yürürlükteki yasaların izin verdiği en geniş kapsamda kabul etmemekteyiz.

11. Geçerli Yasa / Yargı

Bir Siteye ve/veya bu Kişisel Verilerin Korunması Politikasına ilişkin tüm hususlar, hukuk ilkelerinin çatışması veya seçimi hesaba katılmayarak Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi olacaktır. Bir Site ve/veya bu Kişisel Verilerin Korunması Politikasına ilişkin herhangi bir yasal işlemde münhasır yargı yetkisinin ve yargı yerinin Türkiye’de bulunan uygun mahkemeler olduğunu kabul etmiş bulunuyorsunuz. Sitelerin veya Sitelerdeki içerik/materyallerin Türkiye dışında kullanılmak üzere uygun olduklarını belirtmemekte veya garanti etmemekteyiz. Sitelerde herhangi bir ürün veya hizmetle ilgili olarak belirtilen bilgiler yalnız Türkiye için geçerlidir ve bu ürün ve hizmetler tüm yerleşimlerinde mevcut olmayabilir. Eğer Türkiye dışında yer alıyorsanız, yürürlükteki herhangi yerel kanunlara uyulması tamamen sizin sorumluluğunuzdadır.

12. Varlıkların Devri

İşlerimizin yürütülmesi sırasında aktif varlıkları satın alabilir veya satabiliriz. Bir başka kuruluşun Ferrero’ya veya aktif varlıklarımızın tümüne ya da büyük bir oranına sahip olması durumunda, Siteleri kullananlar hakkında toplamış olduğumuz Kişisel Veriler ve Kişisel Olmayan Veriler bu kuruluşa devredilebilir. Yanı sıra, tarafımızdan veya bize karşı herhangi bir iflas veya yeniden düzenleme işleminin gerçekleştirilmesi durumunda bu bilgiler bizim aktif varlıklarımız olarak değerlendirilebilir ve üçüncü kişilere satılabilir veya devredilebilir.

13. Bölünebilirlik

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikasının herhangi bir koşulu veya hükmünün herhangi bir nedenden ötürü herhangi bir hukuk kuralı veya kamu politikası tarafından geçersiz, yasadışı veya uygulanamaz olarak nitelendirilmesi durumunda söz konusu hükmün geçersiz veya uygulanamaz kısmı ayrılacak ve kalan hükümler tam anlamı ile yürürlükte ve etkin olmaya devam edecektir.

14. Gizlilik Politikamızdaki Değişiklikler ve Güncellemeler

Ferrero işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikasında herhangi bir zamanda ve size önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik veya güncelleme yapma hakkını saklı tutar. Lütfen zaman-zaman Gizlilik Politikamızda herhangi bir değişiklik veya güncelleme olup olmadığını kontrol edin, herhangi bir değişiklik ve güncelleme yapıldığı takdirde bunlar burada gösterilecek ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasının ilk sayfasında bunların yürürlük tarihi belirtilecektir.

15. İletişim Bilgileri

Siteler veya bu Kişisel Verilerin Korunması Politikası hakkında herhangi bir sorunuz veya yorumunuzun bulunması hâlinde https://www.ferrero.com.tr/Contacts-Page/?mail=1 mevcut çevrimiçi formu kullanarak (“Bize Ulaşın” linkine tıklayınız) veya hangi ülkeden yazdığınızı belirterek aşağıdaki privacy.tr@ferrero.com e-posta adresi aracılığıyla bizimle bağlantı kurabilirsiniz.


© 2017 Ferrero Grubu