GİZLİLİK POLİTİKASI

FERRERO GİZLİLİK POLİTİKASI

Güncelleme Tarihi: 22.05.2023

FERRERO TÜRKİYE ÇİKOLATA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş (“Ferrero”) kişisel verilerinizin gizliliğini korumaya ve kişisel verilerinize, özellikle gizlilik kurallarını öncelikle dikkate alarak, temel hak ve özgürlüklerin yanı sıra kişilik haklarınıza göre muamele edilmesini sağlamaya büyük önem vermektedir.
İşbu Gizlilik Politikası, www.ferrero.com.tr uzantılı internet sitesinin (“Web Sitesi”) ziyaretçilerinin kişisel verilerinin toplanması, işlenme amacı ve güvenliğinin sağlanmasına ilişkin politikalarımızı ve prosedürlerimizi açıklar ve size ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel haklarınızı anlatır. Web Sitemizi kullanarak, bilgilerinizin Ferrero tarafından bu Gizlilik Politikasına uygun olarak toplanmasını ve kullanılmasını kabul etmektesiniz. Dolayısıyla, Gizlilik Politikasını Web Sitesini kullanmadan önce dikkatle okumanızı rica eder ve aşağıda yer alan Gizlilik Politikası ile yasal olarak bağlı kalmayı kabul etmiyorsanız, Web Sitemizi kullanmamanız gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Web Sitemiz bağlamında tarafımızca toplanan herhangi bir kişisel bilgi ve veri, Ferrero tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“Kanun”)’na uygun olarak kullanılacaktır. Ferrero tarafından gerçekleştirilen herhangi bir kişisel veri işleme faaliyeti, aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilerek yasallık, adalet, şeffaflık, amaç sınırlaması, saklama sınırlaması, veri minimizasyonu, doğruluk, bütünlük ve gizlilik ilkelerine saygı gösterilerek gerçekleştirilecektir.

Ferrero işbu Gizlilik Politikası yanında başka gizlilik koşulları veya politikalarına tabi olan kampanya, promosyon ve/veya ürün ve hizmet sunumu gerçekleştirebilmektedir. Bu tür hizmetlerden faydalanmadan önce, katılım göstereceğiniz ilgili internet sitelerimizin, kampanya veya promosyonlara ait ek gizlilik koşulları, aydınlatma metinleri ve sair koşullarını okumanızı tavsiye ederiz.

A. VERİ SORUMLUSU
Kişisel verilerinizin işlenmesinde veri sorumlusu, Balmumcu Mahallesi Gazi Umur Paşa Sk. No: 27/4 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim olan FERRERO TÜRKİYE ÇİKOLATA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş.’dir.

B. KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ
Adınız ve soyadınız, doğum tarihiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, fiziksel adresiniz (gerekirse) ve bize bildirdiğiniz sorunu açıklamak için verdiğiniz bilgiler dahil olmak üzere Tüketici İletişim Merkezimize sağladığınız kişisel veriler (gerekirse), Ferrero tarafından Kanun ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu kararları da dahil olmak üzere yerel kanun ve yönetmeliklere uygun olarak işlenecektir.
Üçüncü şahıslara ait herhangi bir kişisel veri, yalnızca yasal vasi pozisyonunuz veya bu verilerin atıfta bulunduğu kişinin açık rızası ile bunu yapma hakkınız varsa sağlanabilir. Böyle bir hükümden tek sorumlu siz olacaksınız ve bunu kabul ediyorsunuz.

C. KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA VE İŞLEME AMAÇLARI
Kişisel veri, belirli veya kimliği belirlenebilir gerçek ve tüzel kişilere ilişkin bütün bilgilerdir. Kişisel verileriniz aşağıda sayılan amaçlarla Kanun’un 4. maddesindeki ilkelere uygun olarak ve 5. ve 6. maddelerinde sayılan hukuki sebeplere dayanarak tarafımızca işlenmektedir. Ferrero, faaliyetlerini yürütürken tarafınızdan sağlanan verileri;
• Yalnızca genel nitelikteki sorularınıza cevap mahiyetinde ve sorunuzun cevabını oluşturacak unsurları saptayabilmek adına rızanıza dayalı bir yanıt sağlamak amacıyla, Ferrero’ya bildirilen konuları yönetmek ve bu bağlamda savunma yapmak amacıyla,
• Sağlık ve güvenlik düzenlemelerinden kaynaklanan yükümlülükler, davaların yürütülmesi, iç grup raporlaması amacıyla ve bunlarla sınırlı olmamak üzere iç denetim amacıyla güvenlik, üretkenlik, hizmetlerin kalitesi, yönetim kontrol amacıyla, belgelendirme amacıyla, kanunla belirlenen yükümlülüklere uyulmak kaydıyla,
• Ferrero Etik Kuralları’nda belirlenen etik ve yasal gerekliliklere uyulup uyulmadığına ilişkin tekrarı bulunan değerlendirmeler için işleyecektir.
Ferrero, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının a ve f bendinde yer alan şartların gerçekleşmesi halinde kişisel verileriniz açık rızanız aranmaksızın işlenecektir.

Kimlik ve İletişim kategorilerindeki kişisel verileriniz reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla açık rızanız alınarak işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik verdiğiniz açık rızayı dilediğiniz zaman herhangi bir kısıtlama ve zarara uğramaksızın geri çekebilirsiniz. Buna yönelik taleplerinizi bize yukarıdaki iletişim kanallarımız üzerinden iletebilirsiniz.

D. TOPLAMA YÖNTEMİ
Web Sitemiz ziyaretçilerinin kişisel verileri Kanun’un 5/(2) fıkrasında belirtilen hukuki sebebe dayanarak otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ilgili kişi tarafından çağrı merkezi veya telefon numaramız üzerinden iletişime geçilmesi ve yetkili kamu kurumları tarafından gönderilen tebligatlar üzerinden ve çerezler vasıtasıyla Kanun ve yürürlükteki diğer mevzuatların gerektirdiği adalet, bütünlük ve şeffaflık ilkelerine göre işlenecektir.

E. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI
Ferrero, kişisel verilerinizi ancak uymakla yükümlü olduğu ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir.
Ayrıca, veri minimizasyonu çalışmaları yapmakta, kişisel verilerin saklanması için mevzuatta öngörülen süreleri tespit etmekte veya mevzuatta öngörülen bir süre olmaması halinde işleme amacına göre azami süreyi tespit etmekte ve kişisel verileri bu sürenin sona ermesiyle imha etmektedir.

Ferrero, bazı kategorilerde kişisel verilerin saklanmasına ilişkin süre belirlemiştir.
a. Ürünlerimizin kalitesiyle ilgili olmayan sorgulamalarda 12 ay süre; (örneğin belirli bir ürünün belirli bir ülkede bulunabilirliği);
b. Ürünümüzün kalitesiyle ilgili sorgulamalarda 24 ay süre (örneğin, belirli bir süpermarketten satın alınan belirli bir ürünün tazeliğiyle ilgili şikayetler);
c. Tüketici İletişim Merkezlerine çağrı bildiriminde bulunma halinde 10 yıl süre; (örneğin; alerji veya belirli bir ürünün tüketiminden sonra herhangi bir diğer olumsuz reaksiyon) sonunda kişisel veriler imha edilecektir.

Kişisel verilerinizin imha edilmesini istediğinizde yukarıdaki iletişim kanallarımızdan bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz. Ekibimiz imha talebinizi en kısa sürede yerine getirecektir. Fakat, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ya da bir hakkın tesisi ve korunması söz konusu ise Ferrero, bu amaçla işlediği verileri gerekli olan süre kadar saklamaya devam edecektir.

F. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Gerek Anayasa gerekse de Kanun kapsamında yer alan hükümler doğrultusunda, Ferrero kişisel verilerin yurt içi ve/veya yurt dışına aktarılmasına dair yasalara ve hukuka uygunluk bakımından azami özen ve dikkati göstermekte olup, bu kapsamda mevcut düzenlemelere uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile Kanun’un 8. Maddesinin (2)/a fıkrası uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:
• İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
• Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.
• İletişim süreçlerini yürütmek üzere çağrı merkezi süreçlerine yönelik hizmet aldığımız iş ortaklarımız ile paylaşılacaktır.

Yurt Dışına Aktarım
Açık rıza vererek Ferrero kullanıcısı olmanız halinde; kimlik, iletişim, hukuki işlem, görsel ve işitsel kayıtlar, müşteri işlem ve işlem güvenliği verileriniz, Kanun’un "Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması" başlıklı 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, size sunduğumuz hizmet kalitesini ve hizmet sürekliliğini sağlayabileceğimiz yurt içi alternatiflerimiz olmaması nedeniyle, teknoloji alanındaki bulut hizmetleri altyapısı tedarikçilerimiz olan yurt dışında yerleşik ve sunucuları yurt dışında bulunan programlarımıza ve/veya sistemlerimize; bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, , müşteri memnuniyetine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi amaçlarıyla kaydedilebilecek ve dolayısıyla yurt dışına aktarılabilecektir. Yurt dışına aktardığımız kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar dışında yurt dışındaki diğer 3. kişilerle paylaşılmamaktadır.

G. VERİLERİNİZE KİMLER ERİŞEBİLECEK?

Ferrero faaliyeti çerçevesinde ve yukarıda belirtilen amaçlarla kişisel verilerinizi aşağıdaki kişi veya kurumlar (“Alıcılar”) ile paylaşabilecektir:
• Ferrero Grubu: Uluslararası faaliyet gösteren bir şirket olan Ferrero Grubu’nun bir parçası sıfatıyla Ferrero, kişisel verilerinizi Ferrero Grup içinde Grubun koordinasyonu ve kontrolünün gerekli olması halinde veriler aynı zamanda "Ferrero Grubu"na ait diğer şirketlere de ifşa edilebilir. Ferrero Grubu, Ferrero ve Ferrero’nun kontrolüne tabi ve/veya Ferrero’yu kontrol eden ve/veya Ferrero ile birlikte ortak kontrol altında olan herhangi bir şirket ya da ortaklığı ifade etmektedir.
• Ferrero Çalışanları:
Kişisel verileriniz, Ferrero bünyesinde gizlilik yükümlülüğü içeren sözleşme ve hizmet yönetimi ile görevlendirilen personel tarafından da işlenebilmektedir.
• Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcılar: Ferrero adına ve onun talimatları doğrultusunda, kişisel veri işleme ihtiyacına istinaden belirli hizmetleri (örn. Veri depolama, Ferrero adına mesah gönderme, tüketici hizmeti, Web Sitesinin işletilmesine ilişkin BT hizmetleri, e-posta gönderme) gerçekleştirmek için üçüncü şahıslardan da yararlanabilir.

Ferrero Grubu şirketler, özel anlaşmalarda belirtilen veri işleme yöntemleri ve güvenlik önlemleri ile ilgili olarak Ferrero tarafından verilen belirli ve yeterli talimatlara uygun olarak veri işleyen olarak faaliyet gösterecektir. Yukarıda belirtilen Ferrero Çalışanları ve Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcısı veri işleyenler bir gizlilik yükümlülüğü üstlenmiştir ve kendilerine erişim hakkı tanınan kişisel verileri üstlendikleri işlevleri yerine getirmek dışında başka bir amaç için kullanamazlar. Ayrıca yasal gizlilik yükümlülüğüne de tabidirler. Veri işleyen olarak hareket eden şirketlerin tam ve güncel listesi, istek üzerine, privacy.tr@ferrero.com adresine yazılarak Gizlilik Departmanımızdan temin edilebilir.

H. ÇOCUKLARA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
18 yaşın altında ve reşit olmayanlar ile ilgili kişisel veriler ancak veli veya vasisinin açık rızasına istinaden toplanabilir. 18 yaşın altında ve reşit olmayanların veli veya vasisinin açık rızası olmaksızın Web Sitesini kullanmaları yasaktır.

I. VERİ SAHİBİNİN HAKLARININ GÖZETİLMESİ
Kanun’un 11. maddesi uyarınca ilgili kişilerin;

• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar (Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hali) çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları bulunmaktadır.
Kanun’un 28. maddesinde öngörülen istisnai haller saklıdır.

Bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi Kanun’un 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,
• Balmumcu Mahallesi Gazi Umur Paşa Sokağı No:27 Beşiktaş/ İstanbul adresindeki Ferrero’ya bizzat gelerek,
• Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
• Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Ferrero’ya bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle privacy.tr@ferrero.com adresine elektronik posta göndererek iletebilirsiniz.

Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklara ek olarak, kişisel verilerinizin işlenmesine dair açık rıza vermeniz halinde, söz konusu açık rızayı dilediğiniz zaman geri alma hakkına sahip olduğunuzu hatırlatırız.

J. UYGULAMA ve YÜRÜRLÜK
İşbu Gizlilik Politikası Ferrero’nun internet sitesinde (www.ferrero.com.tr) yayımlanır ve yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüktedir.
Ferrero yasal düzenlemeler ve Ferrero’nun politikaları doğrultusunda değişiklik veya güncellemeler yapabilir. Tüm bu değişiklik ve güncellemeler Web Sitesi üzerinden size bildirilecektir. Ferrero işbu Gizlilik Politikası’nda herhangi bir zamanda ve size önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik veya güncelleme yapma hakkını saklı tutar. Lütfen zaman zaman Gizlilik Politikamızda herhangi bir değişiklik veya güncelleme olup olmadığını kontrol edin, herhangi bir değişiklik ve güncelleme yapıldığı takdirde bunlar Platformlarımızda gösterilecek ve Gizlilik Politikası’nın ilk sayfasında bunların yürürlük tarihi belirtilecektir.
Bu değişiklik ve güncellemeleri kabul edip etmediğinizi dikkatle okumanızı, web sitemizi kullanmaya bu değerlendirmenizin sonucuna karar vermenizi rica ederiz.

K. GÜVENLİK ZAFİYETİNİN RAPORLANMASI
Ferrero olarak, kişisel verilerinizin güvenliği konusunda gerekli teknik ve idari tedbirleri almış bulunmaktayız. Bununla birlikte verilerinizin güvenliğine ilişkin herhangi bir sorun fark ederseniz bize bildiriniz.
Bu konuda bize ileteceğiniz gönderide; güvenlik zafiyetinin detaylarını, bu zafiyeti aynen görebilmek veya doğrulamak için ne yapmamız gerektiğini açıklayan bir e-postayı, iletişim bilgilerinizi ve adınızı da içerecek şekilde privacy.tr@ferrero.com com adresine gönderin.


ÇEREZ POLİTİKASI

Çerez, bir kullanıcının bir web sitesindeki faaliyetleri hakkında bilgiler içeren ve bunları web sitesine erişmek için kullanılan cihazda saklayan küçük bir metin dosyasıdır.
Çerezler cihazınıza zarar vermez ve web sitemizde size daha iyi bir gezinme deneyimi ve daha hızlı yanıt sunmamıza izin verir. Size reklam sunmamıza izin veren bilgiler de dahil olmak üzere her türlü ek bilgi, yalnızca web sitesinde gezinmeye devam etmek suretiyle önceden vereceğiniz onay veya aşağıda belirtilen yöntemlerden herhangi biri ile önceden vereceğiniz onay üzerine saklanacaktır.
Ne tür çerezleri kullandığımızı ve tercihlerinize göre çerez kullanımını nasıl özelleştirebileceğinizi daha iyi anlamak için aşağıdaki bilgileri dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz.

Web sitesinde kullanabileceğimiz çerez türleri

Web sitemizde, cihazınıza indirilmesi için izninizi gerektirmeyen çerezler ve yalnızca önceden onayınız üzerine indirilebilen çerezler kullanılabilmektedir.

A. Teknik Çerezler (önceden onayınızı gerektirmez): Web sitesinin çalışması için gereklidirler ve ilgili özelliklere erişmenizi sağlarlar (tarayıcı çerezleri): Bunlar esas olarak oturum çerezleridir. Ayrıca, tercihlerinizi ve ayarlarınızı kaydetmemizi ve bu şekilde web sitemizde gezinme deneyiminizi geliştirmemizi sağlayan işlevsel çerezler de kullanabiliriz (herhangi bir sınırlama olmaksızın, “Beni hatırla” özelliğini seçtiğinizde, kimliğinizi web sitesinin kayıtlı kullanıcısı olarak saklayarak; sizi seçtiğiniz dildeki veya web sitesine eriştiğiniz ülkenin dilindeki web sayfalarına yönlendirerek; profil oluşturma çerezlerini kabul edip etmeme konusundaki tercihlerinizi kaydederek). Bu tür çerezlerin düzgün çalışmasını ve tercihlerinizin kaydedilmesini sağlamak için, gezinmeyi bitirdiğinizde bu çerezler silinmeyecektir. Bununla birlikte, bu çerezlerin geçerlilik süresi vardır (en fazla 2 yıl) ve çerezler bu sürenin sonunda otomatik olarak devre dışı bırakılırlar. Bu çerezler ve çerezlerin taşıdığı bilgiler, yukarıda açıklananlar dışındaki amaçlar için kullanılmayacaktır. Teknik çerezlerin yüklenmesi önceden onayınızı gerektirmez: Web sitesine eriştiğinizde veya belirli özellikler talep ettiğinizde (örneğin, “Beni hatırla” özelliğine tıkladığınızda) bu çerezleri cihazınızda otomatik olarak ayarlarız. İlgili tarayıcının ayarlarını değiştirerek istediğiniz zaman çerezleri devre dışı bırakabilirsiniz. Ancak çerezlerin devre dışı bırakılması, web sitesini doğru şekilde görüntülemenizi engelleyebilir.

B. Profil oluşturma çerezleri (önceden ONAYINIZI gerektirir): Web sitemiz, yalnızca önceden onayınız üzerine yerleştirilebilen profil oluşturma çerezleri de kullanmaktadır. Ek olarak, web sitemiz, ilgili çerezlerin yerleştirilmesine önceden onay vermeniz koşuluyla, üçüncü taraflara ait çerezler de yerleştirebilir. Bu tür üçüncü taraflar, kendi çerezleri aracılığıyla toplanan bilgilere erişebilirler. Bu üçüncü taraflar aşağıdaki gibidir:

- Google Inc. (Google Analytics hizmetleri aracılığıyla)

Profil oluşturma çerezleri, Avrupa Düzenleyici Otoritelerinin kişisel verilerin korunmasına yönelik tanımına göre, reklam amaçlı profil oluşturma çerezlerini, yeniden hedefleme çerezlerini, sosyal medya çerezlerini ve yalnızca toplu istatistiksel analiz için kullanılanlar dışında analitik çerezleri içerebilir.

(i) Reklam amaçlı profil oluşturma çerezleri: Web’de gezinirken kullanıcılar tarafından gösterilen tercihlere uygun reklamlar sunmak için kullanıcı profilleri oluştururlar; (iii) Analitik çerezler: Tercihlerinizi ve tarama davranışınızı izleyerek, bizim için veya üçüncü taraflar için istatistiksel analiz gerçekleştirmek ve size özel reklamlar sunmak amacıyla web sitemizdeki seçimlerinizi ve faaliyetlerinizi kaydederler.

Tüm bu tür çerezler yalnızca sizin önceden onayınız üzerine yerleştirilecektir. Bu sebeple, web sitemize eriştiğinizde, özel bir başlıkla, (i) web sitemizin bize veya üçüncü taraflara ait analitik, profil oluşturma ve yeniden hedefleme çerezleri kullandığı ve (ii) başlığı kapattığınızda veya web sitemizde başlık dışında herhangi bir öğeye tıkayarak ya da web sitemizin başka bir alanına erişimde bulunarak göz atmaya devam ettiğinizde, çerez kullanımına rıza göstermiş olduğunuzu belirttiğiniz konusunda tarafınıza bilgi verilmektedir. İzninizi (varsa) özel bir teknik çerez aracılığıyla takip edeceğiz. Sonuç olarak, gelecekte web sitemizi tekrar ziyaret ettiğinizde çerezlerle ilgili başlık artık görüntülenmeyecektir. Teknik çerezleri silmeye karar verirseniz, izninizi kaybedeceğimizi ve sonuç olarak, web sitemizi bir sonraki ziyaretinizde çerezlerle ilgili başlığın tekrar gösterileceğini unutmayınız. Herhangi bir zamanda, web sitesini ziyaret etme ve ilgili içeriklerden yararlanma özgürlüğünüzü etkilemeksizin, profil oluşturma çerezlerinin (üçüncü taraflara ait analitik çerezler, sosyal medya, yeniden hedefleme veya profil oluşturma çerezleri) yerleştirilmesini engellemeye veya önceden verdiğiniz herhangi bir izni geri çekmeye karar verebilirsiniz. Bunun nasıl yapılacağı hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, lütfen aşağıdaki bağlantıları izleyerek mevcut üçüncü taraf çerez politikalarını dikkatlice okuyunuz.

Çerezler nasıl etkinleştirilir ve devre dışı bırakılır?

Tüm çerezler (teknik çerezler ve profil oluşturma çerezleri)
Tarayıcınızın ayarlar panelini kullanarak da çerezlerin yüklenmesine izin verip vermemeye karar verebilirsiniz. Ancak, bir veya daha fazla çerezi devre dışı bıraktığınızda, bu durum web sitesinin belirli özelliklerinin bozulmasına neden olabilir (web sitesinin temel özelliklerinin düzgün çalışması için göz atma çerezlerinin gerekli olduğunu unutmayınız). Bu seçimle ilgili tarayıcı yapılandırması, tarayıcınızın ayarlar panelinde izlenebilir ve değiştirilebilir. İlgili çerez ayarlarının nasıl değiştirileceği hakkında bilgi almak için aşağıdakiler arasından tarayıcınızı seçiniz.

Chrome

Firefox

IE

Opera

Safari

Onay gerektiren üçüncü taraf çerezleri: Üçüncü taraflara ait profil oluşturma, yeniden hedefleme, analitik ve sosyal medya çerezlerinin yanı sıra, bilgilerin toplanması ve işlenmesi de dahil olmak üzere bu çerezlerle ilgili diğer tüm faaliyetler, söz konusu üçüncü tarafların sorumluluğunda olacaktır. Bu tür çerezler ve toplanan bilgilere erişebilecek üçüncü taraflar hakkında veya çerezlerin nasıl etkinleştirileceği veya devre dışı bırakılacağı hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, aşağıdaki bağlantılardan herhangi birine tıklayarak bu tür üçüncü tarafların çerez politikalarını okuyabilirsiniz:

Google Analytics

Ayrıca, belirli reklam ağları, özelleştirilmiş iletişimlere izin vermeyi reddetmenize izin vermektedir. Bu, çerezlerin yüklenmesini engellemeyecek, ancak ağa bağlı reklamcılar tarafından belirli verilerin kullanılmasını ve toplanmasını askıya alacaktır. Bu tür ağlar, önde gelen reklam şirketlerinin birçoğunu içerse de, web sitesi aracılığıyla çerezleri ayarlayan üçüncü bir tarafın bu tür ağlara ait olmayabileceğini ve sonuç olarak söz konusu üçüncü taraftan çerez almaya devam edebileceğinizi unutmayınız. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek isterseniz, lütfen aşağıdaki adresi ziyaret ediniz: http://www.youronlinechoices.com/it/

Kullanıcıların kişisel verileri, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden, Balmumcu Mah. Gazi Umur Paşa Sok. No: 27 Beşiktaş İstanbul adresinde mukim Ferrero Türkiye Çikolata ve Tarım Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş. tarafından işlenmektedir. Kişisel verilerin işlenme yöntemleri ve amaçları hakkında daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı dikkatlice okuyunuz. Değişikliklerden haberdar olmak için bu Çerez Politikasını düzenli olarak kontrol etmenizi tavsiye ederiz.